Polityka prywatności

Ochrona danych

I. Preambuła

Dla nas współpraca oparta na zaufaniu zaczyna się od małych rzeczy. Dla nas oznacza to również ochronę Państwa danych od samego początku. Dlatego za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się poprzez odwiedzanie naszej strony internetowej.

Poniższe informacje opierają się na wymogach ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (dalej: DSGVO).

II. informacje ogólne

a. Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu DSGVO jest:

Anthon GmbH
Schäferweg 5
24941 Flensburg
Telefon: +49 (0) 461 58030
E-mail: info(at)anthon.de

b. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych doradza nam pan Daniel von Oldershausen, DATROS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Lise-Meitner-Straße 15, 24941 Flensburg.

c. Rodzaje danych

Na naszej stronie internetowej regularnie przetwarzamy następujące rodzaje danych:

Dane inwentarzowe (dane, które są niezbędne do nawiązania, treści, zmiany lub zakończenia stosunku umownego; np. nazwisko i adres).
Dane kontaktowe (dane, pod którymi można skontaktować się z Państwem lub Państwa firmą; np. adres e-mail lub numer telefonu)
Dane dotyczące treści (treść przesyłanych wiadomości; np. wprowadzane teksty, obrazy, filmy)
Dane użytkowe (informacje techniczne dotyczące np. czasu dostępu i odwiedzanych stron internetowych)
Dane komunikacyjne (dane, które dają nam informacje o kanale komunikacyjnym, np. używana przez Państwa przeglądarka, informacje o urządzeniu, ale także adresy IP).
W kontekście przetwarzania związanego z działalnością gospodarczą pojawiają się również następujące rodzaje danych:

Dane dotyczące umowy (tekst umowy i jej przedmiot, termin, itp.)
Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe i historia rezerwacji)

d. Grupy osób zainteresowanych i ogólny cel przetwarzania

Dane osobowe są zbierane od użytkowników tej strony internetowej. Dane zebrane od Państwa są przetwarzane w celu udostępnienia tej strony internetowej i odpowiedzi na zapytania kontaktowe. Ponadto zbieramy niektóre dane w celu pomiaru zasięgu oraz aby uczynić naszą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla naszych klientów. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi wyjaśnieniami w toku niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby dowiedzieć się, jakie dane są konkretnie gromadzone, na jakiej podstawie prawnej się to odbywa i jak je przetwarzamy.

e. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody w każdej chwili bez podania przyczyn, zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO, ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie nie jest związane z określoną formą i staje się skuteczne i przestrzegane przez nas w momencie otrzymania, niezależnie od użytego medium. Jednakże dla Państwa i naszej wygody prosimy o przesłanie odwołania na następujący adres e-mail: info(at)anthon.de.

f. Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych „ciasteczek”. Wskazujemy na to na początku strony internetowej w odpowiedniej nakładce. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie na Państwa urządzeniu końcowym i mogą przechowywać dane także poza Państwa wizytą na danej stronie internetowej. „Cookies” służą z reguły do rozpoznawania użytkownika na stronie internetowej i tym samym oszczędzają mu np. konieczności ponownego wprowadzania informacji lub ustawień. Mogą one jednak być również zapisywane jako tzw. „session cookie” na czas Państwa wizyty na stronie internetowej i służyć np. do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności koszyka zakupów w sklepie internetowym. Taki „sesyjny plik cookie” jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki. O tym, jakie pliki cookie są stosowane, jakie dane są zapisywane i w jakim celu, można dowiedzieć się z poniższych objaśnień.

Jeśli zasadniczo chcą Państwo uniknąć stosowania plików cookie, większość popularnych przeglądarek oferuje również taką opcję. Zwracamy jednak uwagę, że może to pogorszyć funkcjonalność tej i innych stron internetowych.

Ponadto mają Państwo możliwość prewencyjnego sprzeciwu wobec umieszczania plików cookie przez niektórych większych oferentów dla celów marketingu internetowego i śledzenia. Taką możliwość oferuje na przykład europejska strona internetowa http://www.youronlinechoices.com lub amerykańska strona internetowa http://www.aboutads.info/choices/.

g. Sprzeciw ogólny (reklamowy)

Zgodnie z art. 21 (1) DSGVO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) p. 1 e) lub f) z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Zgodnie z art. 21 (2) DSGVO mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

Sprzeciw ten nie jest również związany z określoną formą i jest przez nas skuteczny i przestrzegany niezależnie od nośnika z dostępem. Dla Państwa i naszej wygody prosimy jednak o przesłanie odwołania na następujący adres e-mail: info(at)anthon.de.

h. Ogólne usuwanie i blokowanie

Usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe zgodnie z art. 17 i 18 DSGVO. W szczególności usuwamy dane, gdy tylko ustanie cel, dla którego pierwotnie je zgromadziliśmy, chyba że jesteśmy zobowiązani do ich dłuższego przechowywania zgodnie z art. 6 (1) zd. 1 c) DSGVO ze względu na podatkowe i handlowe zobowiązania do przechowywania i dokumentowania prawa. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych zablokujemy je, abyśmy mogli je przetwarzać tylko w prawnie przewidzianym celu.

III. Państwa prawa

Celem naszych starań o ochronę Państwa danych jest zawsze zapewnienie Państwu pełnej kontroli nad przekazywanymi informacjami. W związku z tym, oprócz praw już przedstawionych powyżej, przysługują Ci również dodatkowe prawa w związku z posiadanymi przez nas danymi osobowymi, które chętnie opiszemy indywidualnie poniżej.

a. Prawo do potwierdzenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 15 DSGVO mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

b. Prawo dostępu.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo również prawo wiedzieć, jakie dane posiadamy zgodnie z art. 15 GDPR. Przekażemy Państwu informacje zgodnie z wymogami art. 15 DSGVO.

c. Prawo do uzupełnienia i korekty

Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo żądać, abyśmy niezwłocznie skorygowali wszelkie niedokładne dane osobowe dotyczące Państwa. Ponadto, mają Państwo prawo do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych, które posiadamy w aktach.

d. Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z warunkami art. 17 GDPR mają Państwo prawo żądać, abyśmy bezzwłocznie usunęli Państwa dane osobowe.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z warunkami art. 18 DSGVO mają Państwo prawo żądać, abyśmy niezwłocznie ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.

f. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 DSGVO mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych dostarczonych przez nas w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania udostępnienia ich bez przeszkód stronie trzeciej. Ograniczenia tego prawa mogą wynikać z art. 20 DSGVO.

g. Prawo do odwołania się

Zgodnie z art. 77 DSGVO mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Z właściwym organem można się skontaktować pod następującym adresem: ULD – Niezależne Centrum Ochrony Danych Schleswig-Holstein; Holstenstraße 98, 24103 Kiel; Tel.: 0431-9881200: Fax: 0431-9881223; e-mail: mail(at)datenschutzzentrum.de.

IV. Przetwarzanie w celu zapewnienia funkcjonalności technicznej

a. Hosting strony internetowej

Aby udostępnić Państwu tę stronę internetową, współpracujemy z dostawcą usług hostingowych. Dostawca ten dostarcza infrastrukturę umożliwiającą bezproblemowe funkcjonowanie tej strony internetowej i zapewnia dzięki regularnej konserwacji, że Państwa dane nie zostaną utracone. Aby zapewnić ochronę Państwa danych i przestrzeganie standardów ochrony danych, zobowiązaliśmy naszego dostawcę usług hostingowych do utrzymania naszych wysokich standardów ochrony danych w ramach umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 DSGVO. Dostawca ten przetwarza w naszym imieniu dane inwentaryzacyjne, kontaktowe, treści, umowy, dane dotyczące użytkowania i komunikacji użytkowników tej strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO w zakresie utrzymania i obsługi oraz bezpieczeństwa tej strony internetowej.

Ponadto przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej generowane są dane użytkowe. Obejmują one w szczególności nazwę odwiedzanej strony internetowej, pobrane pliki, datę i godzinę dostępu, przesłane ilości danych, komunikaty o udanym dostępie do strony internetowej, rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, poprzednio odwiedzaną stronę, adres IP i wykorzystywanego dostawcę. My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy je w naszym imieniu i na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 AbS. 1 f) DSGVO w celu ochrony przed nadużyciami i ze względów bezpieczeństwa. Z wyjątkiem danych, które muszą być przechowywane w celu zachowania dowodów, dane osobowe są przechowywane przez okres 7 dni, a następnie automatycznie usuwane.

V. Korzystanie z usług osób trzecich – funkcjonalność techniczna i informacje

a. Google Maps

Korzystamy z usługi „Google Maps” firmy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; dalej: Google) na naszej stronie internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznej dla klienta prezentacji i w prostej możliwości kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 f) DSGVO. Zastosowanie tego narzędzia umożliwia nam przedstawienie Państwu danych dotyczących lokalizacji w sposób jasny i zrozumiały. Materiał mapowy jest pobierany z serwerów znajdujących się między innymi w USA. Podczas wyświetlania do Google przekazywany jest źródłowy adres URL, adres IP, informacje o używanym systemie operacyjnym, przeglądarce, czasie trwania wizyty, zainstalowanych plikach cookie oraz informacje o wyświetlaniu strony internetowej. W przypadku korzystania z wyświetlanej mapy, np. poprzez kliknięcie lub przesunięcie mapy, przekazywane są również Państwa wpisy i ruchy myszy.

Google ratyfikował również tzw. umowę Privacy Shield i zobowiązał się do przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych. Odpowiednie potwierdzenie statusu jest dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych przez Google można znaleźć odpowiednio na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z Map Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

b. Czcionki Google Web Fonts

Ta strona internetowa korzysta z zewnętrznych czcionek, tzw. Google Fonts. Google Fonts to usługa firmy Google Inc („Google”). Te czcionki internetowe są integrowane poprzez połączenie z serwerem, z reguły jest to serwer Google w USA. W ten sposób przekazywane są do serwera informacje o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Adres IP jest również przechowywany przez Google. Dalsze informacje znajdują się w informacji o ochronie danych Google, do której można uzyskać dostęp tutaj: www.google.com/fonts#AboutPlace:about www.google.com/policies/privacy/.

VI. korzystanie z usług osób trzecich – media społecznościowe

a. Youtube

Na naszej stronie internetowej wyświetlamy filmy za pomocą wtyczki YouTube. YouTube jest usługą Google, z której korzystamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu w atrakcyjnym i przyjaznym dla klienta funkcjonowaniu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 f) DSGVO. Filmy z YouTube integrujemy tylko w tzw. rozszerzonym trybie ochrony danych. W ten sposób żadne dane nie są pobierane przez Google, gdy po prostu wywołują Państwo stronę internetową. Dopiero gdy rozpoczniesz odtwarzanie poprzez aktywację wtyczki, Twój adres IP, odwiedzona strona internetowa i Twoje wpisy w tej wtyczce zostaną przekazane m.in. na serwery Google w USA.

Google ratyfikował tzw. umowę Privacy Shield i zobowiązał się do przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych. Odpowiedni dowód statusu jest dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych przez Google można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/.

VII Status i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje od maja 2018 r. i jest jego aktualną wersją. Jednak ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert, jak również ze względu na wymogi prawne, w każdej chwili może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych jest dostępne w każdej chwili pod adresem www.anthon.de/datenschutz.

I. Preambuła

Dla nas współpraca oparta na zaufaniu zaczyna się od małych rzeczy. Dla nas oznacza to również ochronę Państwa danych od samego początku. Dlatego za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się poprzez odwiedzanie naszej strony internetowej.

Poniższe informacje opierają się na wymogach ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (dalej: DSGVO).

II. informacje ogólne

a. Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu DSGVO jest:

Anthon GmbH
Schäferweg 5
24941 Flensburg
Telefon: +49 (0) 461 58030
E-mail: info(at)anthon.de

b. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych doradza nam pan Daniel von Oldershausen, DATROS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Lise-Meitner-Straße 15, 24941 Flensburg.

c. Rodzaje danych

Na naszej stronie internetowej regularnie przetwarzamy następujące rodzaje danych:

Dane inwentarzowe (dane, które są niezbędne do nawiązania, treści, zmiany lub zakończenia stosunku umownego; np. nazwisko i adres).
Dane kontaktowe (dane, pod którymi można skontaktować się z Państwem lub Państwa firmą; np. adres e-mail lub numer telefonu)
Dane dotyczące treści (treść przesyłanych wiadomości; np. wprowadzane teksty, obrazy, filmy)
Dane użytkowe (informacje techniczne dotyczące np. czasu dostępu i odwiedzanych stron internetowych)
Dane komunikacyjne (dane, które dają nam informacje o kanale komunikacyjnym, np. używana przez Państwa przeglądarka, informacje o urządzeniu, ale także adresy IP).
W kontekście przetwarzania związanego z działalnością gospodarczą pojawiają się również następujące rodzaje danych:

Dane dotyczące umowy (tekst umowy i jej przedmiot, termin, itp.)
Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe i historia rezerwacji)

d. Grupy osób zainteresowanych i ogólny cel przetwarzania

Dane osobowe są zbierane od użytkowników tej strony internetowej. Dane zebrane od Państwa są przetwarzane w celu udostępnienia tej strony internetowej i odpowiedzi na zapytania kontaktowe. Ponadto zbieramy niektóre dane w celu pomiaru zasięgu oraz aby uczynić naszą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla naszych klientów. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi wyjaśnieniami w toku niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby dowiedzieć się, jakie dane są konkretnie gromadzone, na jakiej podstawie prawnej się to odbywa i jak je przetwarzamy.

e. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody w każdej chwili bez podania przyczyn, zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO, ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie nie jest związane z określoną formą i staje się skuteczne i przestrzegane przez nas w momencie otrzymania, niezależnie od użytego medium. Jednakże dla Państwa i naszej wygody prosimy o przesłanie odwołania na następujący adres e-mail: info(at)anthon.de.

f. Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych „ciasteczek”. Wskazujemy na to na początku strony internetowej w odpowiedniej nakładce. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie na Państwa urządzeniu końcowym i mogą przechowywać dane także poza Państwa wizytą na danej stronie internetowej. „Cookies” służą z reguły do rozpoznawania użytkownika na stronie internetowej i tym samym oszczędzają mu np. konieczności ponownego wprowadzania informacji lub ustawień. Mogą one jednak być również zapisywane jako tzw. „session cookie” na czas Państwa wizyty na stronie internetowej i służyć np. do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności koszyka zakupów w sklepie internetowym. Taki „sesyjny plik cookie” jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki. O tym, jakie pliki cookie są stosowane, jakie dane są zapisywane i w jakim celu, można dowiedzieć się z poniższych objaśnień.

Jeśli zasadniczo chcą Państwo uniknąć stosowania plików cookie, większość popularnych przeglądarek oferuje również taką opcję. Zwracamy jednak uwagę, że może to pogorszyć funkcjonalność tej i innych stron internetowych.

Ponadto mają Państwo możliwość prewencyjnego sprzeciwu wobec umieszczania plików cookie przez niektórych większych oferentów dla celów marketingu internetowego i śledzenia. Taką możliwość oferuje na przykład europejska strona internetowa http://www.youronlinechoices.com lub amerykańska strona internetowa http://www.aboutads.info/choices/.

g. Sprzeciw ogólny (reklamowy)

Zgodnie z art. 21 (1) DSGVO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) p. 1 e) lub f) z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Zgodnie z art. 21 (2) DSGVO mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

Sprzeciw ten nie jest również związany z określoną formą i jest przez nas skuteczny i przestrzegany niezależnie od nośnika z dostępem. Dla Państwa i naszej wygody prosimy jednak o przesłanie odwołania na następujący adres e-mail: info(at)anthon.de.

h. Ogólne usuwanie i blokowanie

Usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe zgodnie z art. 17 i 18 DSGVO. W szczególności usuwamy dane, gdy tylko ustanie cel, dla którego pierwotnie je zgromadziliśmy, chyba że jesteśmy zobowiązani do ich dłuższego przechowywania zgodnie z art. 6 (1) zd. 1 c) DSGVO ze względu na podatkowe i handlowe zobowiązania do przechowywania i dokumentowania prawa. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych zablokujemy je, abyśmy mogli je przetwarzać tylko w prawnie przewidzianym celu.

III. Państwa prawa

Celem naszych starań o ochronę Państwa danych jest zawsze zapewnienie Państwu pełnej kontroli nad przekazywanymi informacjami. W związku z tym, oprócz praw już przedstawionych powyżej, przysługują Ci również dodatkowe prawa w związku z posiadanymi przez nas danymi osobowymi, które chętnie opiszemy indywidualnie poniżej.

a. Prawo do potwierdzenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 15 DSGVO mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

b. Prawo dostępu.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo również prawo wiedzieć, jakie dane posiadamy zgodnie z art. 15 GDPR. Przekażemy Państwu informacje zgodnie z wymogami art. 15 DSGVO.

c. Prawo do uzupełnienia i korekty

Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo żądać, abyśmy niezwłocznie skorygowali wszelkie niedokładne dane osobowe dotyczące Państwa. Ponadto, mają Państwo prawo do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych, które posiadamy w aktach.

d. Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z warunkami art. 17 GDPR mają Państwo prawo żądać, abyśmy bezzwłocznie usunęli Państwa dane osobowe.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z warunkami art. 18 DSGVO mają Państwo prawo żądać, abyśmy niezwłocznie ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.

f. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 DSGVO mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych dostarczonych przez nas w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania udostępnienia ich bez przeszkód stronie trzeciej. Ograniczenia tego prawa mogą wynikać z art. 20 DSGVO.

g. Prawo do odwołania się

Zgodnie z art. 77 DSGVO mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Z właściwym organem można się skontaktować pod następującym adresem: ULD – Niezależne Centrum Ochrony Danych Schleswig-Holstein; Holstenstraße 98, 24103 Kiel; Tel.: 0431-9881200: Fax: 0431-9881223; e-mail: mail(at)datenschutzzentrum.de.

IV. Przetwarzanie w celu zapewnienia funkcjonalności technicznej

a. Hosting strony internetowej

Aby udostępnić Państwu tę stronę internetową, współpracujemy z dostawcą usług hostingowych. Dostawca ten dostarcza infrastrukturę umożliwiającą bezproblemowe funkcjonowanie tej strony internetowej i zapewnia dzięki regularnej konserwacji, że Państwa dane nie zostaną utracone. Aby zapewnić ochronę Państwa danych i przestrzeganie standardów ochrony danych, zobowiązaliśmy naszego dostawcę usług hostingowych do utrzymania naszych wysokich standardów ochrony danych w ramach umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 DSGVO. Dostawca ten przetwarza w naszym imieniu dane inwentaryzacyjne, kontaktowe, treści, umowy, dane dotyczące użytkowania i komunikacji użytkowników tej strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO w zakresie utrzymania i obsługi oraz bezpieczeństwa tej strony internetowej.

Ponadto przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej generowane są dane użytkowe. Obejmują one w szczególności nazwę odwiedzanej strony internetowej, pobrane pliki, datę i godzinę dostępu, przesłane ilości danych, komunikaty o udanym dostępie do strony internetowej, rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, poprzednio odwiedzaną stronę, adres IP i wykorzystywanego dostawcę. My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy je w naszym imieniu i na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 AbS. 1 f) DSGVO w celu ochrony przed nadużyciami i ze względów bezpieczeństwa. Z wyjątkiem danych, które muszą być przechowywane w celu zachowania dowodów, dane osobowe są przechowywane przez okres 7 dni, a następnie automatycznie usuwane.

V. Korzystanie z usług osób trzecich – funkcjonalność techniczna i informacje

a. Google Maps

Korzystamy z usługi „Google Maps” firmy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; dalej: Google) na naszej stronie internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznej dla klienta prezentacji i w prostej możliwości kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 f) DSGVO. Zastosowanie tego narzędzia umożliwia nam przedstawienie Państwu danych dotyczących lokalizacji w sposób jasny i zrozumiały. Materiał mapowy jest pobierany z serwerów znajdujących się między innymi w USA. Podczas wyświetlania do Google przekazywany jest źródłowy adres URL, adres IP, informacje o używanym systemie operacyjnym, przeglądarce, czasie trwania wizyty, zainstalowanych plikach cookie oraz informacje o wyświetlaniu strony internetowej. W przypadku korzystania z wyświetlanej mapy, np. poprzez kliknięcie lub przesunięcie mapy, przekazywane są również Państwa wpisy i ruchy myszy.

Google ratyfikował również tzw. umowę Privacy Shield i zobowiązał się do przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych. Odpowiednie potwierdzenie statusu jest dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych przez Google można znaleźć odpowiednio na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z Map Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

b. Czcionki Google Web Fonts

Ta strona internetowa korzysta z zewnętrznych czcionek, tzw. Google Fonts. Google Fonts to usługa firmy Google Inc („Google”). Te czcionki internetowe są integrowane poprzez połączenie z serwerem, z reguły jest to serwer Google w USA. W ten sposób przekazywane są do serwera informacje o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Adres IP jest również przechowywany przez Google. Dalsze informacje znajdują się w informacji o ochronie danych Google, do której można uzyskać dostęp tutaj: www.google.com/fonts#AboutPlace:about www.google.com/policies/privacy/.

VI. korzystanie z usług osób trzecich – media społecznościowe

a. Youtube

Na naszej stronie internetowej wyświetlamy filmy za pomocą wtyczki YouTube. YouTube jest usługą Google, z której korzystamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu w atrakcyjnym i przyjaznym dla klienta funkcjonowaniu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 f) DSGVO. Filmy z YouTube integrujemy tylko w tzw. rozszerzonym trybie ochrony danych. W ten sposób żadne dane nie są pobierane przez Google, gdy po prostu wywołują Państwo stronę internetową. Dopiero gdy rozpoczniesz odtwarzanie poprzez aktywację wtyczki, Twój adres IP, odwiedzona strona internetowa i Twoje wpisy w tej wtyczce zostaną przekazane m.in. na serwery Google w USA.

Google ratyfikował tzw. umowę Privacy Shield i zobowiązał się do przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych. Odpowiedni dowód statusu jest dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych przez Google można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/.

VII Status i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje od maja 2018 r. i jest jego aktualną wersją. Jednak ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert, jak również ze względu na wymogi prawne, w każdej chwili może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych jest dostępne w każdej chwili pod adresem www.anthon.de/datenschutz.